01 - Programi zasnovani na prozorima

Razlika između klasičnih programa (tekstualni režim rada) i savremenih programa (grafičko okruženje)

Elementi tipičnog Windows prozora/programa

 • Zaglavlje (caption bar)
  • Dugme upravljačkog menija (control menu button)
  • Dugme za minimiziranje prozora (minimize button)
  • Dugme za maksimiranje prozora (maximize button)
  • Dugme za zatvaranje prozora (close button)
 • Traka glavnog menija (menu bar)
 • Traka sa alatkama (tool bar)
 • Statusna traka (status bar)
 • Radni prostor (client area)
 • Ivice prozora (window border)
 • Oznaka (label)
 • Dugme (button)
 • Okvir za tekst (edit box)
 • Okvir za potvrdu (check box)
 • Radio-dugme (radio button)

Jedan aktivan prozor / jedna aktivna komponenta

 • U žiži, ima fokus (has focus)

Vrste Windows aplikacija

 • SDI aplikacije (Single Document Interface)
 • MDI aplikacije (Multiple Document Interface)

Šta su događaji i kako nastaju?

Vi ste ovde: Home Predavanja Četvrta godina Informatički smer - Praktikum II 01 - Programi zasnovani na prozorima