01 - Programi zasnovani na prozorima

Razlika između klasičnih programa (tekstualni režim rada) i savremenih programa (grafičko okruženje)

Elementi tipičnog Windows prozora/programa

Jedan aktivan prozor / jedna aktivna komponenta

Vrste Windows aplikacija

Šta su događaji i kako nastaju?