02 - Početak rada i upravljanje Delphi-jem

Pokretanje

Šta se vidi + objašnjenje

 • Naslovna linija
 • Meni linija
 • Linija alata
 • Linija komponenti
 • Prozor za hijerarhijski prikaz komponenti aplikacije
 • Prozor za određivanje osobina i događaja objektima u aplikaciji
 • Prozor obrasca za dizajniranje aplikacije – forma
 • Prozor za pisanje koda

Osobine

 • Par naziv-vrednost
 • Direktan unos nove vrednosti
 • Izbor iz liste
 • Znak + otvara podosobine
 • Znak ... otvara dijalog

Događaji

 • Nazivi procedura koje se pokreću kad nastupi događaj

Grid – pomoćna mreža tačkica

Prelazak forma-kod – F12 / dugme na toolbar-u / F11

Pokretanje aplikacije – F9 / Run -> Run / dugme na toolbar-u

Vi ste ovde: Home Predavanja Četvrta godina Informatički smer - Praktikum II 02 - Početak rada i upravljanje Delphi-jem