02 - Početak rada i upravljanje Delphi-jem

Pokretanje

Šta se vidi + objašnjenje

Osobine

Događaji

Grid – pomoćna mreža tačkica

Prelazak forma-kod – F12 / dugme na toolbar-u / F11

Pokretanje aplikacije – F9 / Run -> Run / dugme na toolbar-u