07 - Prozori za dijalog za otvaranje i zatvaranje datoteka

Kartica Dialogs

Svaki dijalog vraća vrednost

Dijalog se pokreće metodom Execute