01 - Programi zasnovani na prozorima

Razlika između klasičnih programa (tekstualni režim rada) i savremenih programa (grafičko okruženje)

Elementi tipičnog Windows prozora/programa

 • Zaglavlje (caption bar)

02 - Početak rada i upravljanje Delphi-jem

Pokretanje

Šta se vidi + objašnjenje

 • Naslovna linija
 • Meni linija
 • Linija alata
 • Linija komponenti
 • Prozor za hijerarhijski prikaz komponenti aplikacije
 • Prozor za određivanje osobina i događaja objektima u aplikaciji
 • Prozor obrasca za dizajniranje aplikacije – forma
 • Prozor za pisanje koda

  Opširnije: 02 - Početak rada i upravljanje Delphi-jem

03 - Čuvanje i otvaranje projekta

Nov projekat

 • File -> New Application / pokretanje Delphi-ja

Snimanje

 • File -> Save Project As (datoteka forme, datoteka projekta)
 • File -> Save All

Otvaranje

 • File -> Open Project (Ctrl+F11)

 

04 - Dodavanje komponenti obrascu

Obrazac (forma) i podešavanje njegovih svojstava

 • Caption / Name
 • Dupli klik na formu – događaj FormCreate (npr. Forma.Caption := 'Novo ime';)

Dodavanje komponenti

05 - Ostale komponente

CheckBox - okvir za potvrdu

 • Svojstva - Checked / Caption
 • Podrazumevani događaj - onClick
 • Primer dani u sedmici (knjiga, str. 51)

Opširnije: 05 - Ostale komponente

06 - Potprogrami za prozore za dijalog

Nekoliko vrsta:

 • ShowMessage
 • MessageDlg
 • InputBox
 • OpenDialog
 • SaveDialog
 • ColorDialog
 • MainMenu
 • PopupMenu

Opširnije: 06 - Potprogrami za prozore za dijalog

07 - Prozori za dijalog za otvaranje i zatvaranje datoteka

Kartica Dialogs

Svaki dijalog vraća vrednost

Dijalog se pokreće metodom Execute

Vi ste ovde: Home Predavanja Četvrta godina Opšti smer - Računarstvo i informatika