01 - Tabelarno uređeni podaci

Namena – obrada numeričkih podataka bez programiranja

Moguće je formatirati podatke, izdvojiti deo podataka, prikazati ih grafički

Red / kolona

Tabelarno uređeni podaci – u preseku reda i kolone tačno jedan podatak

Tabela – tabelarno uređeni podaci sa linijama

Ćelija – presek reda i kolone u tabeli

 

Opširnije: 01 - Tabelarno uređeni podaci

02 - Unos i izmena podataka

Aktivna (selektovana) ćelija

Kretanje kroz tabelu

 • Strelice – jedna ćelija levo / desno / gore / dole
 • Ctrl + strelice – na ivicu popunjene oblasti
 • PgUp / PgDn – ekran gore / dole
 • Alt + PgUp / PgDn – ekran levo / desno
 • Ctrl + PgUp / PgDn (klik na jezičak / tab) – prethodni / naredni list
 • Dugmad za kretanje kroz listove / sa Shift za brže / desni klik za spisak svih listova
 • Opširnije: 02 - Unos i izmena podataka

03 - Selektovanje, automatsko unošenje serija podataka

Selektovanje

04 - Vrste podataka, pisanje brojeva i datuma

Brojevi – celi, decimalni, razlomci, procenti

Datumi – počev od 1.1.1900

Vreme – 24h je 1 (1 dan)

05 - Brisanje i dodavanje redova, kolona i ćelija

Brisanje i čišćenje

 • Brisanje ćelija / redova / kolona – Edit -> Delete
 • Čišćenje – Edit -> Clear -> All / Formats / Contents / Comments

Umetanje ćelija / redova / kolona

 • Insert -> Cells... / Rows / Columns

06 - Premeštanje i kopiranje podataka

Premeštanje mišem / + Ctrl

Upotreba Clipboard-a

07 - Dimenzije ćelija, formatiranje tabele

Širina kolone

 • povlačenje mišem desne ivice oznake kolone
 • Format -> Column -> Width
 • desni klik na oznaku kolone -> Column Wigth
 • AutoFit – dupli klik na desnu ivicu oznake kolone

Visina reda

 • povlačenje mišem donje ivice oznake reda
 • Format -> Row -> Height
 • desni klik na oznaku reda -> Row Height
 • AutoFit – dupli klik na donju ivice oznake reda

Opširnije: 07 - Dimenzije ćelija, formatiranje tabele

08 - Adrese ćelija, reference, imena

Adresa ćelije – oznaka kolone i oznaka reda

Cela kolona / više kolona – oznaka kolone : oznaka kolone

Ceo red / više redova – oznaka reda : oznaka reda

Opseg ćelija – adresa gornje leve : adresa donje desne

Dodeljivanje imena – Name box

09 - Osnove računanja, formule, funkcije

Formula počinje znakom =

Funkcije

 • Direktni unos funkcije
 • Korišćenje dugmeta Insert Function
 • Odvajanje argumenata sa ;

10 - Kopiranje formula i referenci

Korišćenjem Clipboard-a

Povlačenjem za dugmence AutoFill u donjem desnom uglu ćelije

Relativne i apsolutne reference

 • $ ispred oznake reda / kolone za apsolutnu referencu
 • Upotreba tastera F4 za postavljanje apsolutne reference

11 - Grafičko predstavljanje podataka

Dodavanje grafikona korišćenjem Chart Wizard-a

 • Insert -> Chart ili dugme na toolbar-u

Koraci u podešavanju grafikona

 • Vrsta i podvrsta grafikona
 • Gde se nalaze podaci
 • Fino podešavanje
 • Mesto umetanja grafikona
 • Naknadne izmene izgleda grafikona (desni klik...)

12 - Štampanje dokumenta

Pregled pre štampe

 • File -> Print Preview / dugme na toolbar-u

Postavljanje / brisanje oblasti za štampu

 • File -> Print Area -> Set / Clear

13 - Uslovno izračunavanje

.

14 - Sortiranje podataka u tabeli

.

15 - Filtriranje podataka u tabeli

.

16 - Dokumenti sa više radnih listova

.

17 - Izrada prezentacija

Primena prezentacija

 • Nauka i obrazovanje
 • Roslovne primene
 • Ostalo (kuća...)

Osnovni elementi prezentacije

 • Dijapozitiv / dijaprojektor
 • Slajd (A4 folija) / slajdprojektor (grafoskop)
 • Prezentacija – fajl koji se gleda na računaru / projektoru
 • Prezentacija – niz stranica (slajdova)
 • Objekti slajda
  • Tekstualni
  • Grafički
  • Zvučni
  • Video

Opširnije: 17 - Izrada prezentacija

18 - Izrada prezentacija

Master slajd – View -> Master -> Slide Master

Animacija objekata slajda – Slide Show -> Custom Animation

Link / Slide Show -> Action Settings

Podešavanje tajminga – Slide Show -> Slide Transition / Rehearse Timings

Podešavanje Slide Show-a – Slide Show -> Set Up Show

Vi ste ovde: Home Predavanja Druga godina Opšti smer - Računarstvo i informatika