01 - Uvod u grafičke operativne sisteme

PowerPoint prezentaciju ovog predavanja možete preuzeti klikom ovde (zip, 250k).

02 - Desktop, start meni, taskbar

Unošenje operativnog sistema u memoriju računara

 • Hladni start (cold start) – prilikom uključivanja računara
 • Topli start (warm start) – posle restarta (Ctrl+Alt+Del)
 • Dijagnostički testovi – memorija, periferne jedinice, grafika...
 • Pokretanje OS, Boot – sistemska disketa/CD

Zadavanje komandi operativnom sistemu

 • Sistemski prompt
  • Znak >, $, @, //, *, !, #, %, & ili pitanje
  • Komanda – ključna reč / parametri / opcije
  • Ljuske za komandne operativne sisteme (komandni interpreteri)
 • Grafičko okruženje

 

Opširnije: 02 - Desktop, start meni, taskbar

03 - Prozor i njegovi elementi

PowerPoint prezentaciju ovog predavanja možete preuzeti klikom ovde (zip, 900k).

04 - Rad sa prozorima

Elementi prozora

 • Zaglavlje – levo ikonica i ime, desno 3 dugmeta
 • Glavni meni
  • Izbor stavki menija
   • miš
   • tastatura
   • _ slovo (Alt + _ slovo)
   • direktna prečica sa tastature
 • Traka sa alatkama – toolbar, toolbox
 • Radna površina
 • Scroll bar
 • Statusna linija

Osnovni postupci sa prozorima

 • Promena veličine
 • Pomeranje
 • Privremeno uklanjanje
 • Zatvaranje

 

Opširnije: 04 - Rad sa prozorima

07 - Rad sa aplikativnim programima - Notepad i Calculator

Notepad

08 - Rad sa aplikativnim programima - Paint i Wordpad

Paint

 • PowerPoint prezentaciju možete preuzeti klikom ovde (295 kB) 

Wordpad

 • Oblikovanje teksta
  • Font – Format -> Font
  • Nabrajanje – Format -> Bullet Style
  • Pasus – Format -> Paragraph
 • Umetanje objekata iz drugih programa
 • Zamena grupe znakova – Edit -> Replace
 • Pregled pre štampe / Štampa

 

11 - Windows Explorer

Pokretanje – meni, Win + E

Šta se vidi kad se pokrene Windows Explorer

 • Okvir Folders
  • Stablo direktorijuma
  • Razgranavanje/skupljanje
  • Tekući / pod / naddirektorijum
 • Kreiranje novog foldera
 • Promena radnog foldera
 • Opširnije: 11 - Windows Explorer

13 - Formatiranje diskete

My Computer -> desni klik na Floppy -> Format

14 - Pretraživanje foldera i fajlova

Start -> Search (Win + F) / Explorer -> Search dugme

15 - Podešavanje parametara sistema

Start -> Settings -> Control Panel

16 - Uređivanje radne površine

Control Panel -> Display / desni klik na Desktop -> Properties

17 - Dodavanje i uklanjanje programa

Instalacioni program – pokretanje i uloga

 • Izbor mesta na disku
 • Izbor mesta u Start meniju
 • Licenca
 • Opcije – programi, dodaci, asocijacije ekstenzija...
 • Registracija
 • Aktivacija
 • Repair – oporavak instalacije

Deinstalacioni program – pokretanje i uloga

 • Uninstall u Start meniju
 • Control Panel -> Add or Remove Programs
 • Instalacioni program -> Remove/Uninstall

18 - Dodavanje i uklanjanje hardvera

Instalacija uređaja koji nemaju USB priključak

19 - Sistemski alati

Start -> Programs -> Accessories -> System Tools

 • Defragmentator diska – Disk Defragmenter
 • Rezervno kopiranje – Backup
 • Mapa znakova – Character Map
 • Pospremanje diska – Disk Cleanup
 • Oporavak sistema – System Restore
 • Security Center
 • Sistemske informacije – System Information

Disk Error-checking

Windows Advanced Options Menu – F8

 • Safe Mode
 • Last Known Good Configuration

20 - Instaliranje Windows-a

Podesiti boot sa CD/DVD uređaja

 • BIOS (Del, F2, F10...) / Boot meni (F8, F11...)

Press any key to boot from CD

Tekstualni deo instalacije:

 • Welcome to Setup: Za početak instalacije – Enter
 • Windows XP Licensing Agreement: Prihvatanje ugovora o licenciranju – F8
 • Kreiranje / izbor / formatiranje odredišne particije
 • Kopiranje potrebnih datoteka
 • Restart

 

Opširnije: 20 - Instaliranje Windows-a

Vi ste ovde: Home Predavanja Prva godina Informatički smer - Poslovni paketi i Internet