20 - Instaliranje Windows-a

Podesiti boot sa CD/DVD uređaja

Press any key to boot from CD

Tekstualni deo instalacije:

 

Instalacija kroz grafički korisnički interfejs (GUI)

Šta se radi posle instalacije?