18 - Dodavanje i uklanjanje hardvera

Instalacija uređaja koji nemaju USB priključak

Instalacija uređaja koji imaju USB priključak