17 - Dodavanje i uklanjanje programa

Instalacioni program – pokretanje i uloga

Deinstalacioni program – pokretanje i uloga