11 - Windows Explorer

Pokretanje – meni, Win + E

Šta se vidi kad se pokrene Windows Explorer

 • Okvir Folders
  • Stablo direktorijuma
  • Razgranavanje/skupljanje
  • Tekući / pod / naddirektorijum
 • Kreiranje novog foldera
 • Promena radnog foldera
 • Selektovanje foldera i datoteka
  • jedan
  • više uzastopnih – Shift
  • na preskok – Ctrl
  • korišćenjem okvira
 • Promena imena
 • Kopiranje / premeštanje
  • prevlačenjem
  • korišćenjem klipborda
 • Rad sa korpom
  • brisanje
  • vraćanje obrisanih
  • pražnjenje
Vi ste ovde: Home Predavanja Prva godina Informatički smer - Poslovni paketi i Internet 11 - Windows Explorer