07 - Rad sa aplikativnim programima - Notepad i Calculator

Notepad

 • Izmene u otkucanom tekstu
  • promena mesta kursora – miš, tastatura
  • brisanje teksta
  • dodavanje teksta
 • Označavanje dela teksta – miš, tastatura
 • Kopiranje i premeštanje dela teksta
 • Snimanje dokumenta – Save, Save As
 • Otvaranje postojećeg dokumenta
 • Glavni meni
  • File
  • Edit
  • Format
   • Word Wrap
   • Font
 • Help

Calculator

 • Izbor oblika
  • View -> Standard
  • View -> Scientific
  • View -> Digit grouping
Vi ste ovde: Home Predavanja Prva godina Informatički smer - Poslovni paketi i Internet 07 - Rad sa aplikativnim programima - Notepad i Calculator