02 - Desktop, start meni, taskbar

Unošenje operativnog sistema u memoriju računara

 • Hladni start (cold start) – prilikom uključivanja računara
 • Topli start (warm start) – posle restarta (Ctrl+Alt+Del)
 • Dijagnostički testovi – memorija, periferne jedinice, grafika...
 • Pokretanje OS, Boot – sistemska disketa/CD

Zadavanje komandi operativnom sistemu

 • Sistemski prompt
  • Znak >, $, @, //, *, !, #, %, & ili pitanje
  • Komanda – ključna reč / parametri / opcije
  • Ljuske za komandne operativne sisteme (komandni interpreteri)
 • Grafičko okruženje

 

Tastatura

 • Velika tastatura
 • Mala (numerička) tastatura
 • Tastatura za editovanje
 • Funkcijski tasteri
 • Kursor
 • Space, Shift, Caps Lock, Esc, Delete, Backspace, Enter, Ctrl, Alt, strelice, Insert, Home, End, PgUp/PgDn, Pause, Win, Print Screen

Windows

 • DOS -> Windows - 1, 2, 3.11, NT, 95, 98, 2000, XP, Vista

Desktop

 • Ikone i screentip
 • Prozori
 • Traka zadataka – taskbar

Miš

 • Klik
 • Desni klik
 • Dupli klik
 • Povlačenje

Zadavanje komandi

 • Miš / tastatura / kombinovano
 • Meni
  • padajući / iskačući
  • kaskadni (podmeni)
  • pomoćni
  • _ slovo / Alt + _
  • Esc
 • Toolbar / toolbox
 • Prečice
  • Ctrl, Alt, Shift, Win
 • Klikom na dugme
  • OK, Yes, No, Cancel
Vi ste ovde: Home Predavanja Prva godina Informatički smer - Poslovni paketi i Internet 02 - Desktop, start meni, taskbar