02 - Desktop, start meni, taskbar

Unošenje operativnog sistema u memoriju računara

Zadavanje komandi operativnom sistemu

 

Tastatura

Windows

Desktop

Miš

Zadavanje komandi