01 - Predmet izučavanja informatike i računarstva

Ljudi su vekovima težili da proces računanja učine lakšim, bržim i tačnijim. Tako smo došli do toga da je danas računar postao univerzalni alat

Informaciono društvo - informacija i znanje zamenjuju kapital i energiju

Nepismeni - oni koji ne koriste računare

Prvi elektronski računari krajem 40-tih godina XX veka u vojne svrhe. Zatim za naučne i tehničke proračune, pa u poslovne svrhe

Nove računarske oblasti:

  • Računarsko inženjerstvo - pravljenje i sklapanje komponenti
  • Računarske nauke - teoriski aspekti arhitekture računara, primene i softvera
  • Računarske tehnologije - praktična primena računara

Automatska obrada podataka (AOP) - obradom podataka nastaju nove informacije

Fr. information + automatique -> informatique (AOP)

 

Opširnije: 01 - Predmet izučavanja informatike i računarstva

02 - Istorijat razvoja računara

PowerPoint prezentaciju ovog predavanja možete preuzeti klikom ovde (zip,793k).

03 - Struktura računarskog sistema

PowerPoint prezentaciju ovog predavanja možete preuzeti klikom ovde (zip,33k).

04 - Pojam bita i bajta

Već obrađeno.

05 - Centralni procesor i magistrale

PowerPoint prezentaciju ovog predavanja možete preuzeti klikom ovde (zip,328k).

06 - Memorije

PowerPoint prezentaciju ovog predavanja možete preuzeti klikom ovde (zip,378k).

07 - Spoljne memorije

PowerPoint prezentaciju ovog predavanja možete preuzeti klikom ovde (zip,1.395k).

08 - Ulazni i izlazni uređaji

PowerPoint prezentaciju ovog predavanja možete preuzeti klikom ovde (zip,2.285k).

09 - Brojni sistemi

PowerPoint prezentaciju ovog predavanja možete preuzeti klikom ovde (zip,42k).

10 - Pojam i podela softvera

PowerPoint prezentaciju ovog predavanja možete preuzeti klikom ovde (zip,51k).

11 - Operativni sistemi

PowerPoint prezentaciju ovog predavanja možete preuzeti klikom ovde (zip,421k).

Vi ste ovde: Home Predavanja Prva godina Informatički smer - Računarstvo i informatika