01 - Predmet izučavanja informatike i računarstva

Ljudi su vekovima težili da proces računanja učine lakšim, bržim i tačnijim. Tako smo došli do toga da je danas računar postao univerzalni alat

Informaciono društvo - informacija i znanje zamenjuju kapital i energiju

Nepismeni - oni koji ne koriste računare

Prvi elektronski računari krajem 40-tih godina XX veka u vojne svrhe. Zatim za naučne i tehničke proračune, pa u poslovne svrhe

Nove računarske oblasti:

 • Računarsko inženjerstvo - pravljenje i sklapanje komponenti
 • Računarske nauke - teoriski aspekti arhitekture računara, primene i softvera
 • Računarske tehnologije - praktična primena računara

Automatska obrada podataka (AOP) - obradom podataka nastaju nove informacije

Fr. information + automatique -> informatique (AOP)

 

Opširnije: 01 - Predmet izučavanja informatike i računarstva

02 - Značaj i primena informatike i računarstva u savremenom društvu

Razvoj informacionih i telekomunikacionih tehnologija -> svet postaje globalno informaciono društvo

Menja se život građana, rad preduzeća i državnih i društvenih organa.

Jača sektor usluga zasnovanih na znanju koje koriste informacione tehnologije

Primena u raznim oblastima:

 • e-izdavaštvo
 • e-komunikacije
 • e-trgovina
 • e-bankarstvo
 • e-uprava
 • Zdravstvo, transport, turizam...
 • Meteorologija, ekologija...
 • Kultura i umetnost
Obrazovanje
 • Multimedija u obrazovanju
 • Učenje na daljinu
 • Doživotno učenje

03 - Struktura računarskog sistema

PowerPoint prezentaciju ovog predavanja možete preuzeti klikom ovde (zip, 33k).

04 - Mikroprocesor

PowerPoint prezentaciju ovog predavanja i crtani film Laughing možete preuzeti klikom ovde (zip, 322k).

05 - Operativna memorija

PowerPoint prezentaciju ovog predavanja možete preuzeti klikom ovde (zip, 380k).

06 - Ulazni i izlazni uređaji

PowerPoint prezentaciju ovog predavanja možete preuzeti klikom ovde (zip, 2.25M)

07 - Spoljne memorije

PowerPoint prezentaciju ovog predavanja možete preuzeti klikom ovde (zip, 1.38M)

Vi ste ovde: Home Predavanja Prva godina Opšti smer - Računarstvo i informatika