02 - Generisanje nizova

Niz (array) – osnovni oblik u kojem MATLAB čuva podatke

Niz je skup brojeva poređanih u redove i/ili kolone

 • Jednodimenzioni – red/kolona (vektor)
 • Dvodimenzionalni – redovi i kolone (matrica)

Generisanje jednodimenzionalnog niza – vektora

 • Vektor vrsta – ime = [el el el el]
 • Vektor kolona – ime = [el; el; el; el] ili sa Enter
 • Vektor sa konstantnim korakom između elemenata
  • ime = [prvi:korak:poslednji]
   • podrazumevani korak je 1
  • ime = linspace(prvi, poslednji, brojelemenata)
   • podrazumevani broj elemenata je 100

Generisanje dvodimenzionalnog niza – matrice

 • Kvadratna matrica / matrica vrsta x kolona
 • Matrica – ime = [vrsta1; vrsta2; vrsta3]
  • Sve vrste moraju imati isti broj elemenata!
 • Komande zeros, ones i eye
  • zeros(m, n) – sve nule – m x n
  • ones(m, n) – sve jedinice – m x n
  • eye(n) – jedinična n x n

Napomene o promenljivama u MATLAB-u

 • Sve promenljive u MATLAB-u su nizovi
 • Promenljiva nastaje kad joj se dodele elementi
 • Promenljiva može menjati veličinu i tip

Operator transponovanja

 • B = A'

Adresiranje nizova

 • Vektor – vektor(k)
 • Matrica – matrica(m, n)

Upotreba dvotačke u adresiranju nizova

 • Za adresiranje opsega elemenata vektora/matrice
 • Vektor
  • vektor(:) – svi elementi
  • vektor(m:n) – elementi od m do n
 • Matrica
  • matrica(:, n) – elementi n-te kolone
  • matrica(n, :) – elementi n-te vrste
  • matrica(:, m:n) – elementi u kolonama od m do n
  • matrica(m:n, :) – elementi u vrstama od m do n
  • matrica(m:n, p:q)

Dodavanje elemenata postojećim promenljivama

 • Dodeli se vrednost elementu iz poslednjeg postojećeg
 • Između poslednjeg i novog se dodeljuju nule

Uklanjanje elemenata

 • Postojećim elementima se dodeli prazan vektor

Ugrađene funkcije za obradu nizova

 • length(A) – broj elemenata vektora
 • size(A) – dimenzije niza – [m, n]
 • reshape(A, m, n) – postojeće A[r, s] prepakuje u A[m, n] – r x s = m x n
 • diag(vektor) – pravi kvadratnu matricu sa elementima vektora na glavnoj dijagonali
 • diag(matrica) – pravi vektor od elemenata glavne dijagonale matrice

Znakovni nizovi

 • Znakovni niz – niz znakova unutar apostrofa
 • Za apostrof unutar niza se stavljaju dva apostrofa
 • Upotreba
  • Definisanje izlaznih poruka
  • Formatiranje grafika
  • Kao ulazni elementi nekih funkcija
 • Matrica
  • matrica = char('znakovniniz1', 'znakovniniz2', 'znakovniniz3')
Vi ste ovde: Home Predavanja Treća godina Informatički smer - Praktikum I 02 - Generisanje nizova