08 - Uvod u FLASH

Šta je FLASH?

  • Program za izradu slika za Web
   • Vektorske slike – male i brzo se učitavaju
  • Program za animaciju Web strana
   • Cilj: animacija koja se brzo učitava
   • Youtube
 • Flash Player
  • Flash pravi film
  • Flash Player reprodukuje Flash film
  • Integrisan u browser-ima / preuzimanje nove verzije
  • Problem kompatibilnosti među verzijama
  • Obratiti pažnju na veličinu datoteke
 • Flash filmovi koji nisu namenjeni Webu
  • Izvršna datoteka – program
  • Veća je datoteka jer sadrži film + player

Osnove FLASH-a: Šta se vidi kad se pokrene FLASH?

Pozornica (Stage)

 • Vide se samo objekti na pozornici
 • Standardna dimenzija 550x400px
 • Podešavanje dimenzije / boje – Modify -> Document (Ctrl + J) ili pano Properties

Vremeska osa (Timeline)

 • Slike (Frames)
 • Ključne slike (Keyframes)
 • Brzina prikazivanja slika (Frame Rate) – broj slika u sekundi (frames per second, fps)
 • Podrazumevana brzina je 12fps
 • Podešavanje brzine – Modify -> Document (Ctrl + J) ili pano Properties
 • ActionScript menja tok filma, tj. redosled prikazivanja slika

Slojevi (Layers)

 • Slojevi za nacrtane objekte
 • Pomoćni slojevi za putanje za animiranje pokreta
 • Slojevi za maskiranje
 • Slojevi sa komentarima
 • Slojevi sa nazivima (za ActionScript)
 • Dodavanje slojeva ne povećava veličinu datoteke sa filmom
 • Ne prikazuju se svi slojevi

Kutija sa alatkama (Tools)

 • Sidrenje / premeštanje
 • Sakrivanje / otkrivanje – Window –> Tools (Ctrl + F2)

Panoi (Panels)

 • Trouglić u zaglavlju levo za sažimanje panoa
 • Kontrola koji su panoi prikazani – Window
 • Podrazumevani raspored – Window -> Panel Sets -> Default Layout

Kontrola uvećanja

 • Padajuća lista gore desno
 • View -> Magnification

Nekoliko zanimljivih ideja

 • Korisnička dugmad
 • Transformisanje oblika
  • Međuslike (Shape Tweens)
 • Pomeranje objekata po pozornici
  • Međupokreti (Motion Tweens)
 • Reklama sa pokretnim tekstom – banner
Vi ste ovde: Home Predavanja Treća godina Informatički smer - Praktikum I 08 - Uvod u FLASH