11 - Upoznavanje sa alatkama

Upoznajte kutiju sa alatkama

  • Prikazivanje – Window -> Tools (Ctrl + F2)
  • Okna:
   • Tools
   • View
   • Colors
   • Options
 • Crtanje linija
  • Line Tool (N)
  • Nastavljanje / zatvaranje linije (View -> Snap to Objects)
  • Horizontalna / vertikalna linija – kružić na kraju
  • Shift – crtanje linija na po 45°
 • Crtanje pravougaonika
  • Rectangle Tool (R)
  • Kvadrat – Shift / veći kružić u ćošku
  • Zaobljeni uglovi – okno Options -> Set Corner Radius / strelice gore/dole u toku crtanja
 • Crtanje elipse
  • Oval Tool (O)
  • Krug – Shift / veći kružić u ćošku
 • Dodavanje teksta
  • Text Tool (T)
  • Properties -> Static Text
  • Promenljiva širina bloka – kružić
  • Fiksna širina bloka – kvadratić
  • Kružić -> kvadratić – povući kružić
  • Kvadratić -> kružić – dupli klik na kvadratić
 • Crtanje olovkom
  • Pencil Tool (Y)
  • Okno Options -> Pencil Mode
  • Modify -> Smooth / Straighten
 • Farbanje četkicom
  • Brush Tool (B)
  • Okno Options -> Brush Mode
  • Veličina / oblik četkice
  • Okno Options -> Lock Fill – povezivanje objekata za popunu
 • Crtanje krivih pomoću pera
  • Pen Tool (P)
 • Alatka za podizbor
  • Subselect Tool (A)
  • Pomeranje krive – crni kvadratić
  • Pomeranje / podešavanje čvora – beli kvadratić
 • Dodavanje / promena popune
  • Paint Bucket Tool (K)
  • Okno Options -> Gap Size
  • Okno Options -> Lock Fill – povezivanje objekata za popunu
 • Menjanje popune
  • Gradient Transform Tool (F)
 • Promena boja linija
  • Ink Bottle Tool (S)
 • Pipeta
  • Eyedropper Tool (I)
  • Na paletama za izbor boje 'kupi' boju po celom ekranu
 • Brisanje grešaka
  • Eraser Tool (E)
  • Okno Options -> Erase Mode
  • Okno Options -> Faucet

Postavljanje panoa

Sređivanje alatki i panoa

Vi ste ovde: Home Predavanja Treća godina Informatički smer - Praktikum I 11 - Upoznavanje sa alatkama