02 - Datoteke (files)

Datotečni tip

 • file of tip
 • var DatotecnaPromenljiva: file of tip;

Povezivanje datotečne promenljive sa fizičkom datotekom

 • assign(DatotecnaPromenljiva,ImeDatoteke)
 • ImeDatoteke - 'file.dat', 'C:\nesto\file.dat', 'CON', 'LPT1', 'PRN'

Upis u datoteku

 • rewrite(DatotecnaPromenljiva) - pravi novu datoteku ili briše postojeću
 • write(DatotecnaPromenljiva, podatak)
 • write(DatotecnaPromenljiva, podatak1, podatak2, podatak3)
 • close(DatotecnaPromenljiva)

Čitanje iz datoteke

 • reset(DatotecnaPromenljiva) - vraća na početak datoteke
 • read(DatotecnaPromenljiva, podatak)
 • read(DatotecnaPromenljiva, podatak1, podatak2, podatak3)
 • close(DatotecnaPromenljiva)
 • eof(DatotecnaPromenljiva) - proverava da li smo na kraju datoteke

Tekstualne datoteke

 • text=(packed) file of char
 • var DatotecnaPromenljiva: text;

Povezivanje datotečne promenljive sa fizičkom datotekom

 • assign(DatotecnaPromenljiva,ImeDatoteke)
 • ImeDatoteke - 'file.txt', 'C:\nesto\file.txt'

Kraj linije u tekstualnoj datoteci

 • eoln(DatotecnaPromenljiva) – proverava da li smo na kraju linije

Upis u datoteku

 • rewrite(DatotecnaPromenljiva) - pravi novu datoteku ili briše postojeću
 • append(DatotecnaPromenljiva) - dopisuje na kraj datotečne datoteke
 • write(DatotecnaPromenljiva, podatak)
 • writeln(DatotecnaPromenljiva, podatak)
 • write(DatotecnaPromenljiva, podatak1, podatak2, podatak3)
 • writeln(DatotecnaPromenljiva, podatak1, podatak2, podatak3)
 • writeln(DatotecnaPromenljiva)
 • close(DatotecnaPromenljiva)

Čitanje iz datoteke

 • reset(DatotecnaPromenljiva) - vraća na početak datoteke
 • read(DatotecnaPromenljiva, podatak)
 • readln(DatotecnaPromenljiva, podatak)
 • read(DatotecnaPromenljiva, podatak1, podatak2, podatak3)
 • readln(DatotecnaPromenljiva, podatak1, podatak2, podatak3)
 • readln(DatotecnaPromenljiva)
 • close(DatotecnaPromenljiva)
 • eof(DatotecnaPromenljiva) - proverava da li smo na kraju datoteke
Vi ste ovde: Home Predavanja Treća godina Informatički smer - Programski jezici 02 - Datoteke (files)